Y Cwmni Bach

Cyfres newydd o bodlediadau yng nghwmni Elinor Wyn Reynolds.

About the show

Cyfres o sgyrsiau estynedig yng nghwmni Elinor Wyn Reynolds ac ystod eang o westeion.Yn ystod y rhaglenni mae Elinor yn trafod bywyd a gyfraoedd ei gwesteion a phwysigrwydd ffydd iddynt.

Episodes

 • Y Cwmni Bach - Mary Lloyd-Davies

  July 1st, 2024  |  1 hr 16 mins

  Elinor Wyn Reynolds sy'n cael cwmni'r gantores Mary Lloyd-Davies o Lanuwchllyn gan drafod ei gyrfa lewyrchus yn perfformio mewn operâu a chyngherddau ar hyd a lled y byd.

 • Y Cwmni Bach - Sharon Rees

  June 7th, 2024  |  40 mins 7 secs

  Sharon Rees, Penrhys yw gwestai arbennig Elinor Wyn Reynolds y tro hwn. Ers 1991 mae wedi gwasanaethu eglwys Llanfair yng nghymuned Penrhys. Cafodd ei hurddoi Orsedd y Beirdd yn 2012.

 • Y Cwmni Bach - Siân Meinir

  May 2nd, 2024  |  51 mins 29 secs

  Y gantores opera, Siân Meinir sy'n cadw cwmni i Elinor Wyn Reynolds yn y stiwdio y tro hwn.
  Cafodd Sian Meinir ei geni yn Swydd Caer a'i magu yng Ngwynedd.

  Y tu allan i WNO, mae Sian yn Fardd Cadeiriol yr Eisteddfod Genedlaethol; yn cyfieithu caneuon i'r Eisteddfod Genedlaethol, yn diwtor llais ac yn Feirniad Cenedlaethol. Mae'n aelod gweithgar o Gapel Bethel, Penarth.

 • Y Cwmni Bach - Graham McGeogh

  April 10th, 2024  |  13 mins 10 secs

  Sgwrs gyda'r Parchg Ddr Graham McGeogh, sy'n Ysgrifennydd Cenhadol CWM yn Llundain. Daw o'r Alban yn wreiddiol ond mae bellach yn cyfrif dinas fawr Rio de Janeiro fel ei gartref.

 • Y Cwmni Bach - Laura Karadog

  April 9th, 2024  |  1 hr 8 mins

  Mae Laura Karadog yn athrawes Yoga a myfyrio yng Ngorllewin Cymru ac mae'n ymuno ag Elinor Wyn Reynolds i drafod ei magwraeth yng Ngogledd Cymru, ei phrofiadau yn teithio'r byd a'i gwaith fel hyfforddwr Yoga.

 • Y Cwmni Bach - Julie Edwards

  April 9th, 2024  |  58 mins 33 secs

  Swyddog Diogelu y Panel Diogelu Cydenwadol yw gwestai Elinor Wyn Reynolds y tro hwn yn Y Cwmni Bach.

 • Episode 16: Y Cwmni Bach - Dr Dai Lloyd

  April 8th, 2024  |  1 hr 11 mins

  Elinor Wyn Reynolds sy'n cael cwmni'r meddyg teulu a'r gwleidydd Dr Dai Lloyd yn stiwdio'r Cwmni Bach i drafod ei yrfa, ei fywyd a'i ffydd.

 • Y Cwmni Bach - Menna Elfyn

  March 1st, 2024  |  1 hr 3 mins

  Mae Elinor yn cael cwmni y bardd, dramodydd, colofnydd a'r golygydd Cymreig, Menna Elfyn yn y Cwmni Bach y tro hwn.

 • Y Cwmni Bach - Edward Morus Jones

  February 1st, 2024  |  1 hr 2 mins

  Sgwrs hamddenol rhwng Edward Morus Jones ac Elinor Wyn Reynolds yn trafod ei fagwraeth yn fab ffarm yn Llanuwchllyn, ei yrfa fel canwr adnabyddus a'i fywyd yn yr Unol Daleithiau.

 • Episode 13: Y Cwmni Bach - Sheridan Angharad James

  January 1st, 2024  |  1 hr 13 mins
  cristnogaeth, cymru, faith, ffydd

  Sheridan Angharad James yw gwestai arbennig Elinor Wyn Reynolds y tro hwn yn y Cwmni Bach. Mae hi yn Ganon Bugeiliol ar y plwyf a phererinion yn Nhŷ Ddewi.

 • Y Cwmni Bach - Dafydd Iwan

  December 1st, 2023  |  1 hr 3 mins
  cymru, faith, ffydd, wales

  Y canwr, gwleidydd a'r pregethwr Dafydd Iwan yw gwestai Elinor Wyn Reynolds yn y rhifyn arbennig hwn o'r Cwmni Bach.

 • Y Cwmni Bach - Emlyn Davies

  November 2nd, 2023  |  50 mins 17 secs

  Cyfres newydd o bodlediadau yng nghwmni Elinor Wyn Reynolds. Emlyn Davies, Pentrych yw'r gwestai y tro hwn.

 • Y Cwmni Bach - Nel Richards

  October 27th, 2023  |  36 mins 19 secs

  Brodor o Glydach yw Nel Richards ond sy'n byw bellach yn Llundain. Hi yw gwestai Elinor Wyn Reynolds ar y Cwmni Bach y tro hwn.

 • Y Cwmni Bach - Delwyn Siôn

  October 27th, 2023  |  1 hr 5 mins

  Y canwr bytholwyrdd, Delwyn Siôn sy'n ymuno ag Elinor Wyn Reynolds yn y Cwmni Bach yn y rhifyn hwn. Mae'n trafod ei yrfa fel cerddor dros nifer o ddegawdau, ei fagwraeth yn y cymoedd a'i rôl fel arweinydd yn eglwys annibynnol Bethlehem, Gwaelod y Garth.

 • Y Cwmni Bach - Dewi Myrddin Hughes

  October 27th, 2023  |  57 mins 8 secs

  Cyn Ysgrifennydd Cyffredinol yr Undeb, Dewi Myrddin Hughes sy'n ymuno ag Elinor Wyn Reynolds y tro hwn i drafod ei fywyd a'i weinidogaeth.

 • Y Cwmni Bach - Geraint Rees

  October 2nd, 2023  |  1 hr 10 mins

  Dewch i gyfarfod â thrysorydd newydd Undeb yr Annibynwyr Cymraeg yn Y Cwmni Bach. Yn ei sgwrs gydag Elinor Wyn Reynolds mae Geraint Rees yn trafod ei yrfa ym myd addysg, ei fagwraeth a'i eglwys yn Efail Isaf.